חוק הסיעוד

במדינת ישראל חוקקו מספר חוקים כדי להקל על חייהם של הקשישים במדינה.
אחד מחוקים אלו דואג לקשישים המוגבלים ע"י זה שמאפשר להם לקבל טיפול סיעודי
ממטפלים סיעודים מוסמכים אשר עוזרים להם בתפקוד היום-יומי.

החוק קובע מתן שירותי סיעוד לקשישים הגרים בביתם או בדיור מוגן וזקוקים לעזרת הזולת
בביצוע הפעולות היומיום.

החוק הסיעוד מספק מגוון שירותים כגון: עזרה של מטפל בבית בביצוע פעולות היומיום,
ניהול עבודות הבית והשגחת הקשיש בביתו ע"י מטפל סיעודי, אספקת מוצרי ספיגה,
השגחה באמצעות לחצני מצוקה וטיפול במרכזי יום.

מי זכאי לחוק הסיעוד?

  • תושב/תושבת ישראל בגיל הפנסיה: גברים בני 67 ומעלה ונשים 62 ומעלה.
  • קשיש המתגורר בקהילה: בבית או בדיור מוגן ולא במוסד סיעודי.
  • קשיש אשר הכנסותיו אינם עוברים את הסכום הקבוע בחוק.
  • קשיש שאינו מקבל קצבת נכות.
  • קשיש שזקוק לעזרה מבנאדם אחר בעשיית הפעולות היומיומיות.

 

 

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעה ע"י המוסד לביטוח לאומי בכך ששולחים אחות שבודקת את כשירות הקשיש
במספר נושאים שונים כמו: הלבשה, ניידות, אכילה, רחצה ושליטה בהפרשות.

 

סל השירותים לפי חוק ביטוח סיעוד

קשיש אשר נקבע כי זקוק לגמלת סיעוד לפי חוק ביטח הסיעוד, זכאי לקבל סל שירותים.
השירותים הניתנים אמורים לסייע לו ולבני משפחתו לבצע את הפעולות היומיומיות אשר מתקשה לעשותם.

 

השירותים הניתנים במסגרת חוק הסיעוד:

  • מטפלת פרטית המגיע לבית המטופל כדי לסייע לו בפעולות היומיומיות שזקוק להם ותחזוקת הבית.
  • מרכז יום לקשיש.
  • אספקה חודשית של מוצרי ספיגה.
  • שירותי מוקד ולחצן מוצקה.
  • שירותי כביסה.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות