תהליך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

זכויות היסוד של כל אדם נשללים ע"י צעד קיצוני שהוא מינוי אפוטרופוס. צעד זה נעשה במקרים שאדם אינו יכול לתפקד או מבחינה רפואית, מפני שאותו אדם יכול לגרום לעצמו נזק או לרכושו. בשביל למנות אפוטרופוס יש לעבור הליך משפטי ללא מינוי של בית המשפט.

לצורך קבלת אפוטרופוס יש להגיש בקשה לבית המפשט ישירות ע"י בן המשפחה אשר מעוניין להתמנות לאפוטרופוס או באמצעות עורך דין. במידה ואותו אדם הזקוק להשגחה של אפוטרופוס נמצא בבית החולים ניתן יהיה להגיש באמצעות עובדת סוציאלית של בית החולים.

יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה במקום מגוריו של המטופל.

יש לכלול בבקשה למינוי אפוטרופוס את הדברים הבאים:

 1. בטופס הבקשה יש לכלול את הדברים הבאים: שם, כתובת, תעודת זהות, מצבו הנפשי או הרפואי, ומהם הסיבות לבקשת אפוטרופוס. יש לרשום כמה זמן אתם מבקשים את המינוי כלומר לתקופה מוגבלת או לצמיתות. בטופס הבקשה יש לכלול את שמו של המתבקש להתמנות לאפוטרופוס (ת.ז, טלפון וכתובת).
 2. אותו אדם המתבקש להתמנות לאפוטרופוס צריך לכתוב את בכתב ידו את הסכמתו.
 3. יש להחתים את בני המשפחה הקרובה על טופס הבקשה למינוי אפוטרופוס.
 4. יש לרשום את הפרטים של אותם בני משפחה אשר מסרבים למינוי אפוטרופוס.
 5. תעודה רפואית כלומר תעודה המציגה את הבעיות של המטופל אשר זקוק לאפוטרופוס.
 6. תצהיר חתום ע"י עורך דין או מזכירות בית המשפט אשר מצהיר את כל העובדות המפורטות בבקשה.
 7. במידה ויש צורך דחוף לקבלת אפוטרופוס לענייני גוף יש להגיש מכתב רפואי.

 

לפניכם רשימת מסמכים הנחוצים להגשת בקשה למינוי אפוטרופוס:

 • תעודת רופא.
 • תצהיר חתום ע"י עורך דין/עובדת סוציאלית המאמת את המסמכים.
 • טופס בקשה למינוי אפוטרופוס.
 • אישור על תשלום האגרה.
 • צילום ת.ז של המבקש להתמנות כאפוטרופוס.
 • כתב הסכמה של המבקשים להתמנות כאפוטרופוסים.
 • צילום ת.ז של המטופל כלומר למי שרוצים למנות לו אפוטרופוס.
 • כתבי הסכמה של בני המשפחה מדרגה ראשונה למינוי האפוטרופוס

יש להכין ארבעה עותקים של כל המסמכים שהצגנו לפניכם.

בקשה לפטור מאגרה: אם קיים קושי בלשלם את האגרה יש להגיש במקביל לבקשת אפוטרופוס, בקשה לפטור מתשלום אגרה בצירוף הסבר על הכנסות. אם מדובר באדם עובד – שישה תלושים נדרשים, אם מדובר באדם שאינו עובד יש להגיש אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה.

בקשה זאת יש להגיש בארבעה עותקים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות